Cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol Talgarreg yng Nghapel y Fadfa ar Sadwrn, Mai 4.