Cafwyd eisteddfod lwyddiannus iawn yng Nghenarth.

Daeth yr AS lleol Ben Lake i rannu yng ngwledd y cystadlu ac i annerch ac ateb cwestiynau o'r gynulleidfa. Diolchwyd iddo ac i'r beirniaid Siân Teifi a Rhys Griffiths am eu gwaith manwl trwy'r dydd. Diolchwyd hefyd i Geraint Rees a Gareth Wyn Thomas am gyfeilio mor fedrus trwy'r dydd..

Cerdd Plant Lleol

Unawd Blwyddyn 1 a 2: 1, Caleb King; 2, Mali Thomas; 3, Elijah Smythe

Unawd Blwyddyn 3 a 4: 1, Naomi Davies; 2, Marley Owen Monaghan

Unawd Blwyddyn 5 a 6: 1, Rhys Monaghan; 2, Ifan Evans

Cerdd Agored

Unawd dan 6: 1, Gwenlli Thomas, Croeslan; 2, Gruff Davies, Llandyfriog; 3, Elliw Davies, Drefach

6 a than 9: 1, Fflur McConnell; 2, Gwenan Owen;3, Celyn Davies

9 a than 12: 1, Alwena Lloyd

12 a than 15: 2, Phoebe Salmon

Unawd ar unrhyw offeryn dan 16:1, Alwena Owen; 2, Owain James

Unawd 15 a than 18: 1, Elin Fflur

Canu Emyn dan 15: 1, Alwena Owen; 2, Gwenan Owen; 3, Phoebe Salmon

Alaw Werin dan 15: 1, Gwenan Owen; 2, Alwena Owen; 3, Phoebe Salmon

Darn digri Cystadleuaeth Eisteddfodau Cymru: 1, Meredith George

Can ysgafn neu fodern neu allan o sioe werin: 1, Elin Fflur; 2, Sioned Howells

Her unawd dan 25 oed: 1, Sioned Howells; 2, Elin Fflur

Canu emyn dros 50 oed: 1, Marianne Jones-Powell; 2, Geraint Rees; 3, Huw Davies

Canu emyn dan 50 oed: 1, Sioned Howells; 2, Elin Fflur

Her unawd agored: 1, Marianne Jones-Powell; 2, Elin Fflur Sioned Howells

Yr Hen Ganiadau: 1, Marianne Jones-Powell ; 2, Elin Fflur

Tlws yr Ifanc o dan 18: Phoebe Salmon

Unawd Alaw Werin Agored: 1, Elin Fflur; 2, Sioned Howells

Llefaru Plant Lleol

Llefaru Blwyddyn 1 a 2: 1, Mali Thomas; 2, Caleb King; 3, Elijah Smythe

Llefaru Blwyddyn 3 a 4: 1, Mali Davies; 2, Owen Monaghan; 3, Naomi Davies

Llefaru Blwyddyn 5 a 6: 1, Rhys Monaghan; 2, Ifan Evans

Llefaru Agored

Llefaru dan 6: 1, Gruff Davies, Llandyfriog; 2, Elliw Davies, Drefach, Llanybydder

6 a than 9: 1, Fflur McConnell; 2, Gwenan Owen; 3, Celyn Davies

9 a than 12: 1, Alwena Owen

Darllen darn o’r ysgrythur ar y pryd: 1, Elin Fflur; 2, Alwena Owen; 3, Maria Evans a Sioned Howells

Llefaru dan 25 oed: 1,Sioned Howells

Her adroddiad: 1, Maria Evans; 2, Sioned Howells; 3, Elin Fflur

Parti Cydadrodd: 1, Bechgyn Cenarth; 2, Parti Brynberian

Llenyddiaeth

Y Gadair: Judith Morris, Penrhyncoch

Tlws Llenyddiaeth dan 19: Sara Jones

Brawddeg Glyn y coed: Mary B Morgan, Llanrhystud

Englyn Ysgafn- Clustog: John Meurig Edwards, Aberhonddu

Neges destun o’r llythyren ‘A’: Elma James, Cenarth

Limrig -i gynnwys y gair ‘Ewrop’: John Meurig Edwards, Aberhonddu

Tlws yr Ifanc o dan 18: Gruff Davies

Arlunio mewn lliw

Meithrin: 1, Cali -Rose Grandi, Cenarth; 2, Erin Davies, Cenarth; 3, Mabli King, Cenarth

Blwyddyn 1 a 2: 1, Caleb King, Cenarth; 2, Layla Mawson Woods, Cenarth; 3, Ellis Stamford, Cenarth

Blwyddyn 3 a 4: 1, Maja Stachura, Cenarth; 2, Eva Oxborrow, Cenarth; 3, Kian Parry, Beulah

Blwyddyn 5 a 6: 1, Gwern James, Cenarth; 2, Amythyst Caswell, Cenarth

Llun camera “Cenarth”: 1, Ifan Evans, Cenarth; 2, Josh Oxborrow, Cenarth; 3, Lily Gadbury, Cenarth

Llawysgrifen

1 a 2: 1, Natalia Guzic, Beulah; 2, Justyna Stachura, Beulah; 3, Lily Nicholas, Cenarth

3 a 4: 1, Phoebe Anne-Chatwin, Cenarth; 2, Naomi Davies, Cenarth; 3, Alex Griffiths, Cenarth

5 a 6: 1, Elis Owen, Cenarth; 2, Gwern James, Cenarth; 3, Izzy Griffiths, Beulah