Disgyblion Ysgol Talgarreg sydd eleni eto yn llwyfannu eu sioeau Nadolig yn Neuadd Talgarreg. Mae'r Cyfnod Sylfaen yn perfformio 'Nadolig yn Rwla' a'r Adran Iau yn llwyfannu 'Miliwn Pumdeg' sef script wreiddiol gan ddisgyblion hŷn yr ysgol.

LLUN: Tim Jones