Alwyn Humphries ar ran rhaglen S4C Prynhawn Da yn cyflwyno plat Halen y Ddaear i Mr Glyndwr Lloyd, Eglwys St James, wrth dalu diolch iddo am ei holl waith i’r eglwys ar hyd y blynyddoedd