Bu nifer o enillwyr o ardal Aberteifi yn Eisteddfod Thomas James (Pantyfedwen) Llambed yn ddiweddar.