Mrs Rhian Jones, Horeb, yn cael ei anrhydeddu gyda theitl arbennig Halen y Ddaear am ei gwasanaeth fel organydd am 40 mlynedd yn Eglwys Tregroes gan ddiolch iddi am ei gwasanaeth diflino wrth i’r eglwys ddathlu 160 mlynedd