CAFWYD perfformio brwd a nifer o lwyddiannau ym Eisteddfod Gadeiriol Talgarreg ar Sadwrn, Mai 5.