Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Ceinwen Williams

Published on 18/08/2020

Williams Ceinwen Morawel Rhosygilwen Cilgerran Dymuna Peter, Nicola Gareth a'r teulu, ddiolch o galon i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a estynwyd iddynt yn ei profedigaeth. Diolch i'r Parchedig Huw George am wasanaeth urddasol ar lan y bedd, i Emyr Phillips am ei deirnged hyfryd, ac i Colin Phillips a Lowri Evans am drefni'r angladd gyda pharch ac urddas. Cydnabyddir yn ddiolchgar y rhoddion o £1,140 a dderbyniwyd tuag at Cangen Aberystwyth o Distroffi'r Cyhyrau er camdani


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.