Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Eilir Jones

Published on 11/08/2020

Diolch Eilir Jones Glantweli-fach, Pencader Dymuna teulu y diweddar Eilir Jones ddiolch o galon i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a estynnwyd iddynt yn eu profedigaeth. Gwerthfawrogir y cyfraniadau hael yn fawr iawn, a chyflwynwyd £1,000 i Uned Cemotherapi Ysbyty Glangwili a £500 i Ward Steffan Ysbyty Glangwili er cof amdani.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.