Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Julie Jones

Published on 23/06/2020

JONES JULIE Dymuna Meirion, Meinir a'r teulu gydnabod yn ddiffuant iawn pob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd iddynt ei eu profedigaeth. Roedd Julie yn fam, fam yn nghyfraith, mam-gu a chwaer annwyl iawn. Diolch i berthnasau, cymdogion a ffrindiau am bopeth, ac yn enwedig i'r Parchedig Llunos Mai Gordon am y gwasanaeth teimladwy ac urddasol, ac i'r ymgymerwr Mr Maldwyn Lewis am drefnu'r angladd gyda pharch ac urddas. Cydnabyddir yn ddiolchgar y rhoddion o £1,175 a dderbyniwyd tuag at 'Ambiwlans Awyr Cymru' Diolch i Mr David Peregrine am fod yng ngofal yr arian.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.