Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Eirwyn Morris Owen James

Published on 16/06/2020

EIRWYN MORRIS OWEN JAMES Dymmuna teulu'r diweddar Eirwyn James, Blaenwaun, Glynarthen ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a fynegwyd iddynt yn eu profedigaeth o golli tad, tadcu, hen datcu, tad yng ngyfraith a brawd annwyl. Rydym yn ddiolchgar hefyd am y gofal a gafodd gan gofalwyr Celtic Care, meddygon Cei Newydd a nyrsys Cymunedol Meddygfa Emlyn ac Aberteifi. Diolch i'r Parchedig Carys Ann am ei gwasanaeth ar lan y bedd. Diloch hefyd i Alun Esau am drefnu'r angladd gyda pharch ac urddas.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.