Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Susan Kean

Published on 19/05/2020

Susan Jane Kean Dymuna Molly (Caerdeon, Beulah) a'r teulu ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd yn eu profediageth o golli merch, chwaer a modryb annwyl iawn. Diolch hefyd i'r Parchedig Carys Ann a Maldwyn Evans am drefnu'r angladd gyda pharch ac urddas. O ganlyniad i'r rhoddion hael a dderbyniwyd codwyd y swm o £3,117.50 tuag at Cancr Cymru er cof am Susan. Diolch o galon.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.