Croeso mawr i’r plant newydd sef :- Bryony Slater, Morgan Palk a Rebecca Rigby yn y dosbarth Derbyn ac hefyd Keiran Rainbow ym Mlwyddyn 3.Hederwn y byddan yn hapus yn ein plith.Danfonwn ein dymuniadau gorau i Mr B Davies, y prifathro sydd ar hyn o bryd yn absennol gan bod e wedi cael damwain sgio.Dymunwn iddo gwellhad llwyr a buan.

Dydd Gwener diwethaf y 23ain o Ionawr daeth y plant i’r ysgol yn gwisgo lliwiau’r Urdd sef Coch, Gwyn a Gwyrdd.

Ac am 9.30 y.b cawsom ymweliad gan Mr Urdd ei hun.Dyma lun o’r plant gyda Mr Urdd.