Trefnwyd wyl diwedd tymor y Ganolfan Ddatblygu Perfformiad Hoci yn Mhrifysgjol Abertawe yng Nghorffennaf, ar gyfer chwaraewyr, hyfforddwyr a rhieni y 6 Canolfan Ddatblygu Perfformiad yn Ne Cymru. Chwaraeodd gemau 7-bob-ochr sgwadiau gan merched dan 14 o’r 6 ardal. Dewiswyd Rebecca Hayes a Sophie Morse i gynrychioli eu Sir yn yr wyl. Da iawn, ferched.