HOLY TRINITY Tomorrow (Wednesday) 10 am Holy Communion; 7 pm Choir Practice in the Church. Next Saturday, 10 am to 12 noon Coffee Morning in the Hall. Sunday (31st) Joint Service at St. Llawddog Church, Cenarth (Bilingual) at 10.30 am.

MERCHED Y WAWR Bu'n rhaid canslo cyfarfod mis Ionawr oherwydd gerwinder y tywydd. Gobeithio bydd y tywydd wedi tecáu erbyn diwedd y mis, fel y medrwn fanteisio ar gynnig caredig cangen Cranogwen i ymweld á hwy nos yfory (Mercher).

A wnaiff pawb sy'n bwriadu mynd i Bontgarreg rhoi eu henwau i'r ysgrifennydd. Byddwn yn ymgynnull ym maes parcio'r dref am 6.45 o'r gloch.

RUGBY Next Saturday, the 'First' XV travel to play Crymych RFC in the hope of avenging the defeat suffered when the Crymych side visited Ddól Wiber earlier in the season in a Division 3 (West) match. The 'Second' side entertain Tymbl RFC at Ddól Wiber in the first round of the Llanelli & District Cup. Please check for 'Youth' team's fixture.

Y CAPELI Bydd yr Oedfa foreol ym Methel y Sul nesa' am 10.30 yng ngofal y Parchg. Emrys Jones. Disgwylir y Gweinidog, y Parchg. Wynford Thomas, i wasanaethu yn Ebeneser fore Sul nesa' am 9.45. Cynhelir Oedfa Gymun yn Y Graig nos Sul nesa' am 5, pryd y gwasanaethir gan y Cyn-Weinidog, y Parchg. Irfon Roberts.

SOCCER Cwmbran Celtic AFC will be the visitors to Parc Emlyn next Saturday, taking on the local 'First' team in Division 2 of the Welsh League - this match is being kindly sponsored by "A.S.J. Building Services" of Cross Hands. The 'Second' XI travel to the Gorseinon area to play Garden Village AFC in the Reserve Division West - both these games kick off at 2 pm. The 'Third' side will play away to Bargoed Rangers AFC in Division 2 of the Costcutters Ceredigion League with ko at 2.30.

APÉL CEREDIGION Cynhelir Cyngerdd i godi arian i Apél Eisteddfod yr Urdd Ceredigion 2010 a Sioe Frenhinol Cymru 2010 yng Ngwesty'r Emlyn Arms nos Wener nesa' (29ain) - yn cymryd rhan bydd Ryland Teifi a Roisin; Tony Caroll a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Penparc a Throedyraur - tocyn mynediad (£8) ar gael drwy ffonio 01239 654454 neu 01239 654426.

CHURCH DINNER The Annual Dinner of Holy Trinity Church, which was postponed earlier in the month, will now take place on Friday, 19th February at 7 for 7.30 at the Emlyn Arms Hotel.