CYFARFOD CALAN HEN: Yn anffodus, mae'r dyddiad wedi newid a’r dyddiad newydd yw nos Fawrth, Hydref 21, yn neuadd Eglwys Llandysul am 7.30pm. Gobeithio'n fawr y medwrch ddod i'r cyfarfod pwysig er mwyn gwneud y trefniadau hanfodol i'r wyl hynafol a phwysig yma.

NEUADD TREGROES: The next lunch will be held on Tuesday, October 6, at 12.30pm. Please contact Beth on 07901 716957.

BINGO: Bydd bingo ym Mhentrecwrt ar nos Wener, Hydref 2, am 8 o'r gloch yn y neuadd.

BINGO PENRHIWLLAN: Bydd y bingo ar nos Wener, Hydref 9, yn y neuadd am 8 o'r gloch.

SIOE PRENGWYN: Bydd y cyfarfod nesaf ar nos Fercher, Medi 30, yn y dafarn ym Mhrengwyn am 8 o'r gloch.

CYMDEITHAS HANES: The next meeting will be held on Wednesday, September 30 – ‘Tales from the Tower by David Cooper at the Tysul Hall at 7.15pm.

Neuadd Tregroes

Cafwyd noson o fingo yn y neuadd nos Iau gan gael noson hwylus dros ben.Diolch i bawb am gefnogi.

Dathlu T Llew

Cymuned Tregroes ar ddydd Sul, Hydref 11eg fydd yn dathlu can mlynedd geni T Llew Jones mewn noson arbennig o ddathlu a chyngerdd yn yr eglwys ac yna arddangosfa yn y Neuadd a lluniaeth. Fe fydd yn noson arbennig iawn. I archebu tocynnau dewch i gysylltiad gyda Beth ar 07901 716957.