Search for more Public Notices in your area
D Terrar MOD Establishment Manager
General

Mod Aberporth Range Byelaws

Notice ID: HAV2412865

Notice effective from
17th May 2022 to 16th June 2022

MOD ABERPORTH RANGE BYELAWS

"Notice is hereby given that the "Aberporth Sea Area" as defined in Part 1 of the Schedule to the Byelaws is required to be clear from shipping daily from 09.30 to 17.00 hours local time, for the period of 6th to 10th June 2022 inclusive and 13th to 15th June 2022 inclusive.

Any person who wishes to obtain additional information about this period should telephone MOD Aberporth Range Control (01239 813480 or 01239 813760).

D Terrar
MOD Establishment Manager - Wales MOD Aberporth"

IS-DDEDDFAU MAES TANIO MOD ABERPORTH


"Hysbysir drwy hyn ei bod yn ofynnol i "Ardal y mor Aberporth" fel y'i diffinnir yn Rhan 1 o'r Atodiad i'r Is-Ddeddfau, fod yn glir o longau bob dydd o 09.30 i 17.00 am y cyfnodau 6ed - 10fed Mehefin 2022 ac 13eg - 15fed Mehefin 2022.

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cael rhagor o wybodaeth am y cyfnodau hyn ffonio'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn Aberporth (01239 813480 or 01239 813760).

D Terrar
Rheolwr Sefydliad Gweinidogaeth Amddiffyn - Cymru Weinyddiaeth Amddiffyn yn Aberporth"

Attachments

HAV2412865.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices