Search for more Public Notices in your area
Qinetiq
General

MOD ABERPORTH RANGE BYELAWS

Notice ID: HAV2119695

Notice effective from
22nd June 2021 to 22nd July 2021

MOD ABERPORTH RANGE BYELAWS

UPDATE TO REQUIRED BYELAW PERIOD

"Notice is hereby given that the "Aberporth Sea Area" as defined in Part 1 of the Schedule to the Byelaws is required to be clear from shipping daily from 09.30 to 17.00 hours local time, for the period of 21st to 25th June 2021 inclusive and 12th to 16th July 2021 inclusive.

(The previous notification tor bvelaw instigation for period OStti - 09th July 2021 is rescinded!

Any person who wishes to obtain additional information about this period should telephone MOD Aberporth Range Control (01239 813480 or 01239 813760).

D Terrar

MOD Establishment Manager - Wales MOD Aberporth"

IS-DDEDDFAU MAES TANIO MOD ABERPORTH

DIWEDDARIAD I'R CYFNOD IS-DDEDDFGOFYNNOL

"Hysbysir drwy hyn ei bod yn ofynnol i "Ardal y mor Aberporth" fel y'i diffinnir yn Rhan 1 o'r Atodiad i'r Is-Ddeddfau, fod yn glir o longau bob dydd o 09.30 i 17.00 am y cyfnodau 21 ain - 25ain Mehefin 2021 ac 12fed - 16ea Gorffennaf 2021.

IMaer hvsbvslad cvnt or Is ddeddfau am v evfnod 05ed- 09ed o Orfennaf wedl el ddlddvmu)

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cael rhagor o wybodaeth am y cyfnodau hyn ffonio'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn Aberporth (01239 813480 or 01239 813760).

D Terrar

Rheolwr Sefydliad Gweinidogaeth Amddiffyn - Cymru Weinyddiaeth Amddiffyn yn Aberporth"

Attachments

HAV2119695.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices