Search for more Public Notices in your area
Qinetiq
General

MOD ABERPORTH RANGE BYELAWS

Notice ID: HAV2107721

Notice effective from
8th June 2021 to 8th July 2021

MOD ABERPORTH RANGE BYELAWS
"Notice is hereby given that the "Aberporth Sea Area" as defined in Part 1 of the Schedule to the Byelaws is required to be clear from shipping daily from 09.30 to 17.00 hours local time, for the period of 21st to 25th June 2021 inclusive and 5th to 9th July 2021 inclusive.
Any person who wishes to obtain additional information about this
period should telephone MOD Aberporth Range Control (01239 813480 or
01239 813760).
D Terrar
MOD Establishment Manager - Wales MOD Aberporth'
IS-DDEDDFAU MAES TANIO MOD ABERPORTH
"Hysbysir drwy hyn ei bod yn ofynnol i "Ardal y mor Aberporth" fel y'i diffinnir yn Rhan 1 o'r Atodiad i'r Is-Ddeddfau, fod yn glir o longau bob dydd o 09.30 i 17.00 am y cyfnodau 21ain - 25ain Mehefin 2021 ac 5ed - 9fed Gorffennaf 2021.
?ylai unrhyw un sy'n dymuno cael rhagor o wybodaeth am y cyfnodau hyn ffonio'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn Aberporth (01239 813480 or 01239 813760). D Terrar
Rheolwr Sefydliad Gweinidogaeth Amddiffyn - Cymru Weinyddiaeth Amddiffyn yn Aberporth"

Attachments

HAV2107721.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices