Announcements

Eleanor Jones

JONES Eleanor Dymuna teulu y ddiweddar Mrs Eleanor Jones, 50 Bro Teifi, Aberteifi ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeilad a ddangoswyd iddynt yn ystod ei profedigaeth. Diolch hefyd am y cyfraniadau hael a dderbyniwyd tuag at Gartref Llwyndyrys.

101 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.