Acknowledgements

Ronnie Rees

Ronnie Rees (Y Glo) Dymuna Calvin, Tracey, Trudy ddiolch o galon i deulu, ffrindiau, a chymdogion am bob arwydd o gydymdeimlad a chefnogaeth gawasant o golli tad, tadcu a hen-dadcu annwyl. Diolch i bawb am ddangos parch wrth sefyll ar hyd y stryd tu allan i'r ty a hefyd yn y Capel Gorffwys yn Netpwl. Diolch hefyd am y rhoddion ariannol o £415 dderbyniwyd tuag at BHF Cymru; i Mr Huw George am ei wasanaeth hyfryd; y Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched am ei gwaith parchus; David Trem am y torchau bendigedig; a hefyd i Jen a Steve am y wledd blasus.

553 views

Messages