Acknowledgements

John Griffiths

GRIFFITHS John Meurig Yn cofio am John Meurig Griffiths, colled mawr i Mavis a'r teulu. Hoffwn ddiolch am y cardiau a'r blodau ac i Maldwyn Lewis am drefnu'r angladd.

497 views

Messages