Acknowledgements

Teifion Jenkins

Teifion Jenkins (TAFF) 8 Grove Terrace, Llandudoch Dymuna Joy, Rich, Aled, Lisa a Matt a'u teulu ddiolch yn ddiffuant i deulu a ffrindiau am bob arwydd o gefnogaeth a gawsant o golli tad a Dac annwyl iawn. Diolch am y blodau, y cardiau niferys, i'r rhai hynny wnaeth dalu teyrnged ar ddiwrnod yr angladd ar hyd y ffordd yn Llandudoch, ac am y rhoddion ariannol o £600 a dderbyniwyd tuag at BHF Cymru. Diolch hefyd i Mr Huw George am arwain yr angladd yn Arberth ac i Colin Phillips a'i Ferched am y trefniadau angladdol.

294 views

Messages