Acknowledgements

Harold Davies

HAROLD DAVIES Dymuna Alice a'r teulu ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad yn eu profedigaeth o golli aelod annwyl o'r teulu. Diolch i berthnasau, ffrindiau a chymdogion am eu caredigrwydd yn enwedig Mark Walker, Iwan Adams-Lewis, John Jenkins a Brian Wiley am eu cymorth; Non Lewis am y blodau hyfryd ac i Wyn Bishop am drefnu'r angladd gyda pharch ac urddas. Diolch i'w weinidog y Parchedig Llunos Gordon ac i Ganon Dewi Davies am eu gwasanaethau a'u cymorth yn ein cartref ac Eglwys Llannon. Sincere thanks to friends and kind neighbours and Dyfed Powys colleagues who acted as bearers. Donations of £1,120 in memory of Harold were presented to Wales Air Ambulance.

245 views

Messages