Acknowledgements

Julie Jones

JONES JULIE Dymuna Meirion, Meinir a'r teulu gydnabod yn ddiffuant iawn pob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd iddynt ei eu profedigaeth. Roedd Julie yn fam, fam yn nghyfraith, mam-gu a chwaer annwyl iawn. Diolch i berthnasau, cymdogion a ffrindiau am bopeth, ac yn enwedig i'r Parchedig Llunos Mai Gordon am y gwasanaeth teimladwy ac urddasol, ac i'r ymgymerwr Mr Maldwyn Lewis am drefnu'r angladd gyda pharch ac urddas. Cydnabyddir yn ddiolchgar y rhoddion o £1,175 a dderbyniwyd tuag at 'Ambiwlans Awyr Cymru' Diolch i Mr David Peregrine am fod yng ngofal yr arian.

172 views

Messages