Acknowledgements

Glenys Davies James

Glenys Davies James Dymuna Hywel a teulu y diweddar Glenys, Y Vaynor, Blaenporth ddiolch am bob arwydd o gydyndeimlad yn dilyn ei marwolaeth yn Ysbyty Glangwili yn ddiweddar ac i bawb a talodd eu teurnged olaf yn Capel Beulah ar dydd ei angladd. Hywel and family of the late Glenys, Y Vaynor, Blaenporth wish to thank everybody for their kind words of comfort following the passing of Glenys at Glangwili Hospital recently and to everyone who attended her funeral at Beulah Chapel. Diolch

401 views

Messages