Acknowledgements

Towy Jones

Dymuna Mrs Hazel Jones, Dancapel, Drefach ddiolch am bob arwydd o cydymdeimlad yn ystod ei phrofedigaeth o golli ei gwr Towy. Diolch am y rhoddion tuag at Nyrsys Cymunedol Llandysul. Diolch hefyd i'r Ymgymerwr Wyn Williams am drefnu'r angladd mor urddasol ac i'r Parchedig Gareth Morris am ei eiriau sensitif ar diwrnod yr angladd.

528 views

Messages