Acknowledgements

Florence Herbert

HERBERT Dymuna Will, Nythfa, Brynhoffnant ddiolch o galon i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a dderbyniodd yn ei brofedigaeth o golli ei briod Florence. Diolch hefyd am y cyfraniadau, derbyniwyd £1,000 i'w rhannu rhwng Ward Ceredig, Ysbyty Bronglais a Chartref Nyrsio Blaendyffryn, Horeb, a fu mor ofalus o Florence. Diolch yn fawr iawn i bawb. Will, Nythfa, Brynhoffnant wishes to sincerely thank everyone for the sympathy and kindness he received in his bereavement of losing his wife Florence. Thank you also for the donations, £1,000 was received to be shared between Ceredig Ward, Bronglais Hospital and Blaendyffryn Nursing Home, who showed so much care to Florence. Thank you all very much.

405 views

Messages