Looking for Death Notices?

We've moved death notices to a new place.

Take me to death notices
Marriage

L THOMAS

DYWEDDIAD THOMAS - WILLIAMS Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i LLINOS (o Crymych) a DYLAN (o Nantgaredig) ar eu dyweddiad ar 21ain o Ragfyr. Wrth Dad, Mam, Melanie, Clive, Trystan a Ieuan.

 
Published on 31/01/2012