Marriages

L Thomas

DYWEDDIAD THOMAS - WILLIAMS Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i LLINOS (o Crymych) a DYLAN (o Nantgaredig) ar eu dyweddiad ar 21ain o Ragfyr. Wrth Dad, Mam, Melanie, Clive, Trystan a Ieuan.

561 views

Messages