Marriages

C Thomas

Thomas and Duncan Tra ar eu noson olaf yn Seland Newydd dyweddiwyd CATRIN Merch Selwyn a Margaret, Trem y maes, 20 Greenland meadows Aberteifi, a GARETH Mab Wayne a Nanette Bryn, Llansadwrn Llongyfarchiadau wrth y ddau deulu xxx

502 views

Messages