Marriages

S Haries-Powel

HARRIES - POWEL Both families are pleased to announce the engagement of Sam Harries, Tobruk, Blaenannerch and Lleucu Mererid Powel, Llety'r Bugail, Waungilwen, and wish them all the best for their future together. Mae'n bleser gan y ddau deulu gyhoeddi dyweddiad Sam Harries, Tobruk, Blaenannerch a Lleucu Mererid Powel, Llety'r Bugail, Waungilwen gan ddymuno pob hapusrwydd iddynt i'r dyfodol.

1774 views

Messages