Greetings

S Davies

Dymuna STANLEY DAVIES, Rhydyfelin, Penrherber, Castell Newydd Emlyn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda ffrindiau. i'w deulu, cymdogion a ffrindiau STANLEY DAVIES would like to wish a Merry Xmas and Happy New Year to all friends and neighbours.

239 views

Messages