Greetings

M Evans

Dymuna Mair Evans Ger-y-Llan Drefach-Velindre Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i ffrindiau, cymdogion a'i pherthnasau i gyd. A diolch am bob cymwynas yn ystod y flwyddyn.

210 views

Messages