In Memoriam

Caroline & Steffan James Evans & Rees

Atgofion Penblwydd CAROLINE EVANS Castle Lodge, Eglwyswrw a fyddai wedi dathlu ei phenblwydd yn 80 oed ar 14/11/2021 XX Hefyd i gofio am ei annwyl STEFFAN JAMES REES a fu farw yn 26 oed ar 14/11/2018 Gyda chariad y cofiwn, wrth y teulu i gyd. XX

301 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message