In Memoriam

Sioned James

JAMES I gofio'n dyner am Sioned LLys Iago, Tegryn ar ei phenblwydd yn 30 oed ar yr 2il o Orffennaf Wrth: Hef, Dad a Mam, Steffan Serena ac Erin a'r teulu oll "Edau cariad ni thorrir byth"

677 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message