Announcements

Phillips Clarice

CLARICE PHILLIPS ER COF Atgofion melys am Anti arbennig. Clarice Phillips, Dolwerdd, Rhos, Llandysul. Hunodd Mai 14eg 2021. Daw yr adar mân i ganu, daw briallu ar y dd O mor drist yw sylweddoli na ddaw Clarice byth yn Hiraeth amdanat, Miriam xx

253 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.