Announcements

Olwen Bowen Mair

Mair Olwen Bowen Er cof am gwraig, mam, mam-gu a hen fam-gu annwyl iawn a hunodd 11eg Mai 2020 yn 79 oed. Am byth yn ein calonnau ac yn ein meddyliau. Len a'r teulu.

274 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.