In Memoriam

Thomas Gwen

GWEN THOMAS ER COF AM Gwen Thomas Delfryn, Clos y Gerddi, Blaenffos Atgofion melus am fam, famgu a hen-famgu annwyl a hunodd 24ain o Ragfyr 2020 Dal i gofio un mor annwyl A wnaeth gymaint drosom ni, Nid oes neb ond Duw yn gwybod Pa mor fawr yw'n hiraeth ni. Hefyd ei gwr Jim, byddai'n dathlu ei benblwydd ar 21ain o Ragfyr. Yn ein calonnau am byth: John a Babette; Buddug a Nick; Iwan, Sam, Rachel a'u teuluoedd.

323 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message