In Memoriam

Danny Davies

Davies Danny Er serchus gof am fy annwyl briod Danny Davies, Dan-y-Ffynnon, Pentrecwrt a hunodd ar y 5ed o Awst, 2020 Fel yr oeddet, felly byddi, Prydferth ddarlun yn y cof. Yn angof ni chei fod, Eiry

597 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message