Announcements

John Lynn Davies

JOHN LYNN DAVIES, BRYNSTOP, CRYMYCH I Gofio'n Annwyl am Lynn, Priod, Tad a Thadcu annwyl iawn hunodd Ddydd Gwener y Groglith, Mawrth 25ain, 2016 yn 84 mlwydd oed. Gwag yw'r aelwyd heb dy gwmni, amser a gilia ond hiraeth a erys. Audrey a'r teulu.

John Lynn Davies

828 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.