In Memoriam

John Rowland Lewis

Lewis Er cof annwyl am JOHN ROWLAND, Glanllynan, Heol Caemorgan, Aberteifi a hunodd Ebrill 6ed 2015. Yn dawel hiraethwn amdanat ac am byth yn ein calonnau. Hazel a'r teulu.

795 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message