In Memoriam

John Huw Davies

DAVIES Er cof am Dat JOHN HUW, Morlan, Mwnt fu farw trwy ddamwain Ionawr 27 1991 Hefyd Mam CATHERINE MARY fu farw Mawrth 1, 1966 a dau frawd fu farw 1993 Er bod amser yn mynd heibio Nid yw'r hiraeth ddim yn llai. Morfydd, Sheila a Rob

752 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message