In Memoriam

Sidney Lloyd Jones

D. Sidney Lloyd Jones Sid yr Hafod Y Berllan, Heol y Ferwig, Aberteifi Atgofion melys am briod a ffrind annwyl Hunodd Medi 3ydd 2015 Deigryn hiraeth y dreigla’n dawel Gwag yw bywyd hebddo ti Ei briod Jean

1058 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message