In Memoriam

Elwyn Jones

Er cof annwyl am briod, tad a thad-cu arbennig ELWYN JONES Pinewood, Castellnewydd Emlyn a hunodd ar Awst 31ain 2015. Yn dawel hiraethwn, Gyda chariad y cofiwn Eurfron, Lynne, Rhys, Osian ac Efa

1107 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message