Announcements

Derrick Stephens

STEPHENS Derrick Yn sydyn yn ei gartref ddydd Sul, Gorffennaf 24, 2022, Derrick Lewis Stephens, Sibrwd y Dail, Tegryn yn 76 mlwydd oed. Priod annwyl Enid, tad cariadus Sandra a Linda, tad-yng-nghyfraith parchus Geraint, tadcu tyner Sara a Hannah, brawd a brawd-yn-nghyfraith hoffus June a Gerwyn. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Iau, Awst 4 yng Nghapel Llwynyrhwrdd am 11.00 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, ond rhoddion, os dymunir, tuag at 'Ymatebwr Cyntaf Crymych' trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi. Ffon: 01239 621192.

430 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.