Announcements

Rosa Griffiths

GRIFFITHS Rosa Yn dawel yn Ysbyty Glan Clwyd ddydd Llun, Ebrill 25, 2022, Rosa Eileen Griffiths, Fferm Y Traws, Eglwyswrw yn 92 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Evan, mam gariadus Eirwyn a Bethan, mam-yng-nghyfraith barchus y diweddar Richard, mamgu balch Hanna, Dafydd, Elinor, Llion, Rhys ac Ynir, hen famgu hoffus Osian, Jac, Tomos, Aron, Ifan, Elsi a Cadi. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Sadwrn, Mai 14 yng Nghapel Ebeneser Dyfed am 2.30 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir, i 'Ambiwlans Awyr Cymru' trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

395 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.