Announcements

Gwyneth Peregrine Johnson

Johnson Gwyneth Peregrine Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ar y 4ydd o Fai, hunodd Gwyneth Johnson,Penrhiw, Boncath, gynt o Trecernydd Glanrhyd. Priod annwyl i Gareth, mam gariadus i Sera ac Aled a'u partneriaid Dylan a Malin. Mam-gu hoffus Gwion, Owain,Loti a Gwennan a chwaer i Etta.Angladd gyhoeaddus ar Ddydd Gwener, MAi 13eg yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arbeth am 12:15 y prynhawn. Blodau teulu yn unig. Rhoddion os dymunir i Ymatebydd Cyntaf Crymych trwy ddwylo'r trefnydd angladdau Ceiwryn John, Noyadd,Eglwyswrw, Crymych Rhif ffon 01239 891679

684 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.