Announcements

Bessie Harries

HARRIES Bessie Yn sydyn yn ei chartref ddydd Llun, Rhagfyr 20, 2021, Bessie Harries, Brynawelon, Glanrhyd, Aberteifi yn 75 mlwydd oed. Priod annwyl Eirwyn, mam a mam-yng-nghyfraith gariadus Eurig a Jane, mamgu balch Delun a Tom, Beca a Josh, hen-famgu hoffus Isaac ac Amelia, chwaer dyner Gwennie. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Iau, Rhagfyr 30 yng Nghapel Ebeneser Dyfed am 11.00 o'r gloch. Rhoddir i orffwys mewn gwasanaeth awyr agored yn Fferm Brynawelon am 12.00 o'r gloch. Dymuniad Bessie oedd i bawb wisgo rhywbeth coch. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir i'r 'New Quay RNLI' trwy law y Cyngh. John Davies, Cwmbetws, Eglwyswrw. Ymholiadau pellach i'r Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

568 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.