Death Notices & Obituaries

Beryl Anita Evans

EVANS Beryl ANITA Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ddydd Llyn, 15fed Tachwedd 2021, Yn 85 mlwydd oed, Anita, Ceridian, Alltpenrhiw, Drefach Felindre Priod hoff y diweddar Richard (Dick), mam a mam-yng-ngyfraith annwyl Irene a Garfield, Mamgu gariadus Ceris a Rhydian, Modryb hoff i saith o nithoedd a pum neiaint. Gwasanaeth yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth dydd Iau, Tachwedd 25fed am 11.30 o'r gloch. Blodau teulu yn unig, rhoddion os dymunir i 'Ambiwlans Awyr Cymru' Trwy law Mr Dewi Davies, Trefnwr Angladdau, Llys Gwyddon, Castellnewydd Emlyn. SA38 9RA. Ffon. 07974 105 323 neu 01239 710 495.

459 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message